• MyGPM е иновација во начинот на организирање на Вашата фирма

  • Долгогодишното искуство доведе до развој на единствен производ, едноставен и функционален, но доволно комплексен за да ги покрива и најфините барања.

    Ако сте малопродажно место, сметководствено биро, трговска фирма или пак голема производна фирма со овој единствениот производ Ви се обезбедува целосна современа евиденција. Со избор на опциите се подесува комплексноста која Ви е потребна.

    Поединечните елементи: финансии, материјална евиденција, производство, пресметка на плати, основни средства и други помали се високо оптимизирани во дизајнот и функционалноста за да ги покриваат сите можни случаи и потреби и функционираат во синергија едни со други.

    MyGPM е cloud сервис, максимално брз, сигурен и бара минимална инсталација. Не постојат пакети, ограничувања во број на клиенти, артикли, фирми и опции, се е на располагање. Единствено ограничување е бројот на лиценци кој дозволува максимален број на активни компјутери во исто време. Цената е посебно изненадување, но за тоа побарајте не во контакт.