Application development

Инфо-Софт

Развојот на софтвер е нашата дејност.

Основна платформа се windows апликациите претежно за домашниот пазар со неколку специјални апликации за странскиот пазар.

Активно сме присутни на странскиот пазар за IOS i Android апликации во главно како outsourcing.


Сашко Јосифовски

Windows application developer

sasko.josifovski@t-home.mk

Read More

Марио Јосифовски

iOS and Android application developer

mariojosifovski.dev@gmail.com

Read More

to be employee

-

Read More

to be employee

-

Read More

Инфо-Софт

Специјализирана софтверска фирма присутна на домашниот и странскиот пазар на софтвер за десктоп и мобилни платформи, Windows, Android i iOS

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

Контакт